הפרדת כדורים

הפרדת כדורים הפרדת כדורים - הזיזו את הפתח למעלה ולמטה ואפשרו לכדורים לעבור לאזור בעל הצבע הזהה לכל כדור.