סך סודוקו

סך סודוקו סך סודוקו – סודוקו בו סכום הספרות בכל מספר משבצות מופיע כרמז במקום הספרות בתשבץ.