סוליטייר גולות

סוליטייר גולות משחקי סוליטייר, קלאסיקה מפעם. משחקים של 32 ושל 36 גולות. רק מעטים בעולם פתרו את משחק 36 הגולות. נראה אתכם!