משחק סודוקו

משחק סודוקו בחלק מהריבועים משובצים מספרים ויש להשלים את יתרת הריבועים הריקים במספרים בין 1 ל- 9 כך שבאותו טור, באותה שורה ובאותו איזור לא יופיע אותו מספר יותר מפעם אחת.

Get Adobe Flash player