סודוקו

סודוקו בואו לשחק סודוקו ניתן לבחור ב 4 רמות קושי. בחלק מהריבועים משובצים מספרים ויש להשלים את יתרת הריבועים הריקים במספרים בין 1 ל- 9 כך שבאותו טור, באותה שורה ובאותו איזור לא יופיע אותו מספר יותר מפעם אחת.