CalcuDoku

CalcuDoku משחק מתמטי מאתגר בו לוח המורכב מרשת המכילה בלוק ריבועים שגבולותיו מודגשים. המטרה היא למלא את כל המשבצות הריקות כך שהמספרים 1 עד N (כאשר n הוא מספר השורות או העמודות ברשת) יופיעו פעם אחת בדיוק בכל שורה ועמודה, כך שסכום המספרים בכל בלוק ייצר את התוצאה המוצגת בפינה העליונה של הבלוק. בהצלחה.

Get Adobe Flash player