מפגש הסמיילים

מפגש הסמיילים במשחק מאתגר זה עליכם ללחוץ על המחסומים באמצעות העכבר ולהסירם על מנת ליצור את הדרך שתוביל למפגש בין הפרצופים המחייכים והפרצופים העצובים ולעודד אותם :)