לוחות סודוקו

לוחות סודוקו המטרה היא למלא רשת של 9 × 9, כך שבאותו טור, באותה שורה ובאותו אזור לא יופיע אותו מספר יותר מפעם אחת. בהצלחה!