אטומיקס

אטומיקס הזיזו את האטומים לכיוון הרצוי באמצעות משיכתם עם העכבר והרכיבו את המולקולה על פי הדוגמא המוצגת בחלון התצוגה בכל מסך.