לסובב ולגלגל

לסובב ולגלגל סובב את דרכך דרך 40 רמות מאתגרות. מגלגלים את הכדורים על הבועה כדי להתקדם הזהרו מהמכשולים.