Fruit Ninja - פרוט נינג'ה

Fruit Ninja - פרוט נינג'ה בואו לשחק במשחק הפופולארי שכבש את העולם. במשחק הממכר הזה עליכם לקצוץ פירות באמצעות חרב הנינג'ה ולצבור נקודות.

Get Adobe Flash player