מהגונג

מהגונג הסירו את כל אבנים מהלוח על ידי התאמת זוגות של אבנים. פשוט לחצו על שני אבנים זהים כדי להסיר אותם. בהצלחה.

Get Adobe Flash player