תשבץ יום כיפור

פורסם ע''י מערכת הפותר בקטגוריה יום כיפור.
לא נבחרה הגדרה. לחץ על הגדרה/תא כדי להמשיך
1 שר הביטחון בזמן מלחמת יום הכיפורים (ש"מ)
2 מהפרשנים שהתייחסו ליום הכיפורים בכתובם (ר"ת)
3 צבע הבגדים הנלבש ביום כיפור
4 אסור ללבישה ביום כיפור (3,4)
5 התפילה הפותחת של יום הכיפורים (4,2)
6 ממצוות מוצאי יום הכיפורים (4,5)
7 כלי תחבורה שמשמש ילדים רבים ביום הכיפורים
8 מכינויי יום הכיפורים במקרא (5,3)
9 מפיוטי יום הכיפורים של עדות אשכנז (6,3,2)
10 מקורבנות יום הכיפורים בבית המקדש
1 האכילה האחרונה לפני הצום (5,5)
2 מאיסורי יום הכיפורים
3 עליו נמחל לבני ישראל במעמד הר סיני (4,3)
4 מטרת הצום ביום הכיפורים (4,5)
5 הפרשה ממנה קוראים ביום הכיפורים (3,4)
6 נשיא מצרים בזמן מלחמת יום הכיפורים (ש"מ)
7 מסמלי יום הכיפורים
8 ממצוות יום הכיפורים (3,5)
9 אותו מסובבים מעל הראש לפני יום כיפור
10 מכלי התפילה ביום כיפור
בטל מידע נוסף! התראה! שגיאה! אשר תשבץ לא פתור.

יש לך כמה תשובות שגויות בפתרון שלך אשר מודגשות. בבקשה נסה שוב.
בחר שאלה כדי להמשיך. ... /games/crosswords/solvequestion/482 /games/crosswords/solvecrossword/482 1

מחברי תשבצים

crosswords

מדור הפנאי

יעקב מרגי, עומרי שלמון וראש המועצה האזורית גליל עליון גיורא זלץ בביקור בסנלדריה.

הסנדלריה באיילת השחר

לפני ימים מספר הדהימו אותי נכדי. תוך כדי שיחה עם אחד מהם (בן 9)…