קשור ופתור צבעוני

קשור ופתור צבעוני קשור ופתור צבעוני | color pixel link, היא חידה שבה מופיעה טבלת משבצות שבחלקם יש מספרים, ועל הפותר לקשר ביניהם וכך לחשוף תמונה חבויה.

Get Adobe Flash player


איך לפתור...

griddler