קשור ופתור

קשור ופתור קשור ופתור, היא חידה שבה מופיעה טבלת משבצות שבחלקם יש מספרים, ועל הפותר לקשר ביניהם ולצבוע, וכך לחשוף תמונה חבויה.

Get Adobe Flash player


איך לפתור...

griddler