קאקורו

קאקורו קאקורו הוא תשבץ מספרים. מלאו תשבץ בספרות כך שיתקבל הסכום המוגדר בכל עמודה ושורה, ובלי לחזור על אותה ספרה פעמיים.


איך לפתור קאקורו