קאקורו

קאקורו קאקורו הוא תשבץ מספרים. מלאו תשבץ בספרות כך שיתקבל הסכום המוגדר בכל עמודה ושורה, ובלי לחזור על אותה ספרה פעמיים.

Get Adobe Flash player


איך לפתור קאקורו