שבור ת'קרח

שבור ת'קרח שבור ת'קרח - עליכם להחליף קוביות קרח סמוכות על מנת ליצור רצף של 3 או יותר צורות זהות.