הפצצת גולות - מגזין הפותר - משחקי רשת

הפצצת גולות

הפצצת גולות השמד גולות על ידי יצירת סכום 10 של מספרי הכדורים.