סודוקו מהגונג

סודוקו מהגונג סודוקו בשילוב עם מהגונג. במקום מספרים עליך להציב אבני מהגונג עם 1-9 נקודות.

Get Adobe Flash player