הגיון הכבידה

הגיון הכבידה בוא לבחון את ההגיון שלך. המשימה היא לבחור את האובייקט הכבד ביותר על הנדנדה.